آوریل 10, 2017
حمل آب

حمل آب

معتبر ترین شرکت حمل آب مقطر چه کسی است؟ حمل آب: آب هایی که در اطراف ما وجود دارد همگی دارای مقداری ناخالصی هستند. این آب […]
آوریل 15, 2018
آب مقطر برای پالایشگاه

آب مقطر برای پالایشگاه

تامین آب مقطر برای پالایشگاه به چه صورت است؟ همانطور که می دانید فعالیت پالایشگاه حساس است، به همین خاطر آب مقطر برای پالایشگاه اهمیت بالایی […]
دسامبر 30, 2018
آب نرم

آب نرم

آب نرم چیست؟ آب نرم: آب های طبیعی که در اطراف ما وجود دارد و شامل آب های شرب نیز می باشد اغلب دارای مواد معدنی، […]
دسامبر 30, 2018
آب آشامیدنی

آب آشامیدنی

آب آشامیدنی چیست؟ به آبی که پس از خروج از منبع آب، املاح و مواد های موجود در آن کنترل شود آب آشامیدنی می گویند. در […]