دسامبر 30, 2018
آب مقطر

آب مقطر

آب مقطرچیست؟ آب مقطر یکی از محصولات پرکاربرد است که با نام “آب چکیده” نیز شناخته می شود. آب به صورت طبیعی در طبیعت به عنوان […]
دسامبر 30, 2018
آب آشامیدنی

آب آشامیدنی

آب آشامیدنی چیست؟ به آبی که پس از خروج از منبع آب، املاح و مواد های موجود در آن کنترل شود آب آشامیدنی می گویند. در […]
دسامبر 30, 2018
آب نرم

آب نرم

آب نرم چیست؟ آب نرم: آب های طبیعی که در اطراف ما وجود دارد و شامل آب های شرب نیز می باشد اغلب دارای مواد معدنی، […]
دسامبر 30, 2018
آبرسانی

آبرسانی

Call Now Buttonتماس با شرکت