seobartar

ژانویه 23, 2020
فرمول آب مقطر

فرمول آب مقطر

آشنایی با فرمول آب مقطر فرمول آب مقطر : در ابتدا بطور کلی به تعاریف آب مقطر و تقسیم بندی آن می پردازیم. آب حیاتی ترین […]
ژانویه 19, 2019
تفاوت آب مقطر با آب دیونیزه

تفاوت آب مقطر با آب دیونیزه

تفاوت آب مقطر با آب دیونیزه در چیست؟ برای درک بهتر تفاوت آب مقطر با آب دیونیزه بهتر است با تعریف جداگانه آب مقطر و آب […]
ژانویه 14, 2019
آب مقطر دمین

آب مقطر دمین

آب مقطر دمین چیست؟ آب مقطر دمین آبی است که در آن فقط یون های +H و –OH وجود دارد و دارای خلوص بسیار بالایی است […]
ژانویه 14, 2019
آب مقطر دیونیزه

آب مقطر دیونیزه

آب مقطر دیونیزه چیست؟ آب مقطر دیونیزه: بیشتر افراد از آب شرب و شیرینی که در دسترس قرار دارد می توانند برای نوشیدن، پخت و پز […]