آب مقطر دمین

آب دمین آبی است که در آن فقط یونهای +H و –OH وجود دارد این آب در چرخه تولید محصولات دارویی و انواع محصولات تزریقی مصرف می شود.
آب دمین به صورت تانکری از حجم هزار لیتر به بالا قابل ارسال به تمام نقاط کشور می باشد.