درباره شرکت مروارید پارس بیشتر بدانید!

شرکت مروارید پارس آب مقطر و آب دمین دارای بزرگترین شبکه حمل آب دمین و مقطر در کشور
با شرایط استاندارد تولید و ارسال روزانه ۳۰۰ هزار لیتر آب مقطر، دمین و آشامیدنی به سراسر کشور


بیشتر بخوانید

چرا شرکت مروارید پارس؟

شرکت مروارید پارس تولید کننده و تامین کننده آب دمین و مقطر
تولید و ارسال روزانه ۳۰۰ هزار لیتر آب مقطر، دمین و آشامیدنی به سراسر کشور

شرکت مروارید پارس مفتخر به دارا بودن بزرگترین شبکه حمل استاندارد آب مقطر و دمین(ارسال روزانه بیش از ۳۰۰ هزار لیتر) در کشور می باشد. شرکت مروارید پارس دستجرد با ارسال رایگان نمونه به سراسر کشور این امکان را به مشتریان می دهد تا کیفیت تولید آبهای نرم ، دمین و دیونیزه را آزمایش کنند. شرکت مروارید پارس آماده دریافت و ارسال سفارش ها از سراسر کشور می باشد.حجم های تانکرهای ارسالی از ۲ هزار لیتری تا تانکر ۳۰ هزار لیتری متغیر است