آب مقطر دیونیزه

آب مقطر دیونیزه یا آب صفر آبی است که کلیه املاح آن گرفته شده و TDS آن صفر می باشد.
آب مقطر صفر در بسته بندی های 1 لیتری، 3 لیتری، 4 لیتری، 5 لیتری ، 10 لیتری و 20  لیتری عرضه می گردد و همچنین به صورت فله و تانکری از حجم هزار لیتر به بالا قابل ارسال به تمام نقاط کشور می باشد.